بخش داخلی

در بخش داخلی بیمارستان حیوانات خانگی سپیدار با همکاری متخصین مجرب بیماری های داخلی دام های کوچک و بهره گیری از امکانات و تجهیزات پیشرفته، خدمات تخصصی معاینه، تشخیص و درمان انواع حیوانات خانگی ارائه می گردد.


Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home/sepidarp/public_html/system/libraries/Session/drivers/Session_files_driver.php on line 254

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Unknown: Cannot call session save handler in a recursive manner

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace:

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Unknown: Failed to write session data using user defined save handler. (session.save_path: /home/sepidarp/public_html/application/cache/session)

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: