بخش پانسیون و بستری

بخش پانسیون و بستری بیمارستان حیوانات خانگی سپیدار ، با بهره گیری از امکانات و استانداردهای بهداشتی مناسب، تهویه مطبوع، سیستم کنترل دوربین مداربسته و تحت نظارت تیم متخصص بیمارستان امکان نگهداری، مراقبت و پرستاری از حیوانات را فراهم نموده است.