آرایش و شستشو

با توجه به اهمیت نظافت و بهداشت حیوانات ، بیمارستان سپیدار در محیطی کاملا مجزا و مناسب امکان خدمات شستشو و امور آرایش و پیرایش حیوانات خانگی را تحت نظر آرایشگر دوره دیده با رعایت استانداردها میسر نموده است.