آرایش و شستشو

با توجه به اهمیت نظافت و بهداشت حیوانات ، بیمارستان سپیدار در محیطی کاملا مجزا و مناسب امکان خدمات شستشو و امور آرایش و پیرایش حیوانات خانگی را تحت نظر آرایشگر دوره دیده با رعایت استانداردها میسر نموده است.


Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home/sepidarp/public_html/system/libraries/Session/drivers/Session_files_driver.php on line 254

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Unknown: Cannot call session save handler in a recursive manner

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace:

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Unknown: Failed to write session data using user defined save handler. (session.save_path: /home/sepidarp/public_html/application/cache/session)

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: