بخش جراحی

بخش جراحی و هوشبری بیمارستان حیوانات خانگی سپیدار با بهره گیری از سیستم بیهوشی استنشاقی و تجهیزات پیشرفته جراحی امکان انجام انواع جراحی های بافت نرم و بافت سخت را فراهم نموده است. در این مرکز انواع جراحی های دستگاه گوارش، دستگاه ادراری تناسلی، ارتوپدی، قفسه صدری، ستون فقرات، غدد، پوست، چشم ، گوش، فک و دهان و... مطابق با آخرین متد روز دنیا انجام می پذیرد.