بخش رادیولوژی و سونوگرافی

انجام خدمات تشخیصی پیشرفته رادیوگرافی با بهره گیری از بهترین و مدرنترین تجهیزات رادیولوژی تحت نظر متخصصین مجرب تصویربردای امکان ارائه خدمات تصویربرداری اندام های حرکتی، شکم و قفسه صدری، دهان و دندان، رادیوگراف با ماده حاجب، میلوگرافی و....را در بیمارستان حیوانات خانگی سپیدار فراهم نموده است. در این مرکز کلیه استانداردهای موردتایید سازمان انرژی اتمی جهت حفاظت در برابر اشعه اجرا گردیده است. انجام خدمات تشخیصی پیشرفته اولتراسونوگرافی با بهره گیری از بهترین و مدرنترین تجهیزات اولتراسونوگرافی تحت نظر متخصصین مجرب تصویربردای امکان ارائه خدمات سونوگرافی معمولی، داپلر و اکوکاردیوگرافی را در بیمارستان حیوانات خانگی سپیدار فراهم نموده است.