بخش رادیولوژی و سونوگرافی

انجام خدمات تشخیصی پیشرفته رادیوگرافی با بهره گیری از بهترین و مدرنترین تجهیزات رادیولوژی تحت نظر متخصصین مجرب تصویربردای امکان ارائه خدمات تصویربرداری اندام های حرکتی، شکم و قفسه صدری، دهان و دندان، رادیوگراف با ماده حاجب، میلوگرافی و....را در بیمارستان حیوانات خانگی سپیدار فراهم نموده است. در این مرکز کلیه استانداردهای موردتایید سازمان انرژی اتمی جهت حفاظت در برابر اشعه اجرا گردیده است. انجام خدمات تشخیصی پیشرفته اولتراسونوگرافی با بهره گیری از بهترین و مدرنترین تجهیزات اولتراسونوگرافی تحت نظر متخصصین مجرب تصویربردای امکان ارائه خدمات سونوگرافی معمولی، داپلر و اکوکاردیوگرافی را در بیمارستان حیوانات خانگی سپیدار فراهم نموده است.


Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home/sepidarp/public_html/system/libraries/Session/drivers/Session_files_driver.php on line 254

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Unknown: Cannot call session save handler in a recursive manner

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace:

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Unknown: Failed to write session data using user defined save handler. (session.save_path: /home/sepidarp/public_html/application/cache/session)

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: