بخش آزمایشگاه

آزمایشگاه تخصصی بیمارستان حیوانات خانگی سپیدار شامل بخش های هماتولوژی، بیوشیمیایی، انگل شناسی، قارچ شناسی، سایتولوژی، کشت، آنالیز ادراری، تست های هورمونی و...می باشد که کلیه آزمایشات با بهره گیری از به روزترین و مجهزترین امکانات (سل کانتر، اتوآنالایزر، الکترولیت آنالایزر،..) تحت نظر متخصصین مجرب در کمترین زمان انجام می پذیرد.